Servicii

Servicii de Securitate şi Sănătate în Muncă (SSM) Protectia Muncii ↗

Ne propunem colaborarea cu dumneavoastră pentru stabilirea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a programului “protectia muncii”, de securitate şi sănătate în muncă prin…

Consultanţă pentru PSI şi Situaţii de Urgenţă ↗

Challenge Consult vă oferă servicii în domeniul PSI şi al Situaţiilor de Urgenţă în conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat cu O.M.A.I. nr.786/2005…

Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor (RSVTI) ↗

Activitatea de Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor – RSVTI este reglementată prin Ordinelele Inspectorului de Stat Şef al ISCIR şi Legea 64 / 21.03 2008 (MO 240 / 27.03.2008)…

Servicii de consultanţă în Protecţia Mediului ↗

Protecţia mediului – este acum acceptată ca fiind parte integrantă dintr-un management eficient…

Servicii de consultanţă Resurse Umane ↗

Punem în slujba clienţilor nostri experienţa acumulată în timp în domeniul resurselor umane şi ne asumăm rolul unui partener de discuţie şi de analiză în programe de evaluarea personalului, a proceselor şi procedurilor de resurse umane şi de dezvoltare organizaţională…

Managementul deşeurilor ↗

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora…