Managementul deşeurilor

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

 
Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport, au obligaţia să desemneze o persoană (instruită în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase) din rândul angajaţilor proprii care să urmarească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de  lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane (instruită în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase).

Serviciile de Managementul Deşeurilor pe care le oferim partenerilor noştri sunt conforme prevederilor Legii 211 / 2011 şi OUG 195 / 2005 actualizată, precum şi celorlalte reglementări legale în materie.

Aceste servicii se concretizează în:

1. Verificarea / actualizarea acordului / autorizaţiilor de mediu şi a documentaţiilor aferente.

2. Urmărirea şi asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legislaţia de managementul deşeurilor.

3. Reprezentarea în relaţia cu Agenţia de Protecţie a Mediului.

4. Reprezentarea în relaţia cu operatorii economici autorizaţi pentru desfăşurarea activităţilor de tratare a deşeurilor sau cu operatorii publici ori privaţi autorizaţi pentru desfăşurarea activităţilor de colectare a deşeurilor.

5. Monitorizarea derulării Contractelor cu operatorii economici de la pct. 4.