Servicii de consultanţă în Protecţia Mediului

Protecţia mediului – este acum acceptată ca fiind parte integrantă dintr-un management eficient.

Tot mai mult, companiile integrează complet evaluarea riscurilor şi oportunităţilor legate de mediul înconjurător în toate aspectele operaţionale ale activităţii lor. Provocarea cu care se confruntă organizaţiile în prezent constă în a înţelege presiunile legate de mediul înconjurător, anticipa tendinţele şi schimbările, identifica oportunităţile şi acţiona în consecinţă.

Ne alăturăm tuturor celor care acţionează în vederea scăderii ratelor de deces, vătămare şi îmbolnăvire la locul de muncă.

Un sistem al securităţii şi sănătăţii muncii demonstrează angajamentul dumneavoastră pentru ţinerea sub control a riscurilor, eliminarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos.

Legislaţia actuală din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prevede obligaţia angajatorilor de evaluare periodică a riscurilor.

Evaluarea riscurilor presupune atât determinarea probabilităţii ca evenimentul dăunător să se producă, cât şi stabilirea impactului evenimentului asupra companiei, angajaţilor şi/sau profitului companiei.

Pentru identificarea riscurilor la locul de muncă nu există formule care se aplică. Unele riscuri fac parte din realitatea zilnică, în timp ce altele devin o problemă numai în condiţii speciale.

Studiu de evaluare a impactului (SE)

Studiul de impact (SI) reprezintă o componentă esenţială a dosarului depus de Companii pentru obţinerea acordului de mediu. Studiile de Impact au ca scop estimarea impactului asupra mediului generat de investiţii noi şi/sau de modernizarea/retehnologizarea companiilor. Studiul de impact trebuie realizat de companii sau persoane fizice atestate de Ministerul Mediului, iar Challange Consulting este atestată să realizeze Studiul de impact pentru aceste tipuri de activităţi.

Evaluarea impactului asupra mediului este finalizata prin elaborarea Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Se efectueaza in faza de pregatire a studiului de fezabilitate a proiectului.

BILANT DE MEDIU (BM)

Bilantul de mediu este lucrare care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale unei activitati, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv. In cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.

Elaborarea BM este necesara fie pentru obtinerea autorizatiei de mediu sau reinnoirea acesteia, fie pentru stabilirea obligatiilor de mediu, pentru situatiile care implica schimbarea titularului activitatii, incetarea activitatii, lichidarea etc.

Conform cerintelor legale (OM 184/1997), bilantul de mediu se realizeaza cu respectarea unor cerinte explicite, ce difera in functie de tipul bilantului astfel:

  • BM nivel 0 cuprinde o serie de elemente caracteristice activitatii si amplasamentului, destinate sa permita autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui bilant de nivel superior;
  • BM nivel I presupune culegere de date si informatii relevante , fara realizare de investigatii intrusive, in scopul dimensionarii impactului de mediu potential sau efectiv de pe amplasamentul investigat;
  • BM nivel II consta in prelevarea de probe si analize fizice, chimice si/sau biologice, in scopul cuantificarii dimensiunii poluarii.

In cadrul procedurii de autorizare, Challange Consulting poate redacta si alte documentatii solicitate titularului de activitate pe parcursul procedurii de autorizare de mediu, si anume: a) fisa de prezentare si declaratie, solicitata titularului de activitate in etapa initiala a procedurii de autorizare; b) studiu de evaluare a riscului, solicitat dupa finalizarea BM nivel II, daca autoritatea de mediu il considera necesar s.a.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind conditiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanturilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate si studiilor de evaluare adecvata, Challange Consulting este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 274, fiind atestata pentru realizarea tuturor tipurilor de studii de mediu impuse de legislatia romaneasca.

Obtinerea avizului/acordului/autorizatiei de mediu

Acordul de mediu este actul care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al protectiei mediului si este necesar pentru obtinerea Autorizatiei de construire.

Acordul de mediu este valabil pe toata durata de realizare a lucrarilor pentru care a fost eliberat, in conditiile in care acestea incep in maxim 2 ani de la data emiterii. Dupa aceasta perioada de 2 ani, daca lucrarile nu au inceput, acordul de mediu isi pierde valabilitatea.

  • Elaborare studii de impact, bilanturi de mediu, studii de risc
  • Reprezentarea clientilor in relatia cu Agentia de Protectie a Mediului