Consultanţă pentru PSI şi Situaţii de Urgenţă

Consultanţa pentru Situaţii de urgenţă – ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate.

Chiar dacă pagubele sunt compensate de către asigurări, absenţa de pe piaţă – uneori pentru mai multe luni – conduce la pierderi de clienţi şi contracte de cele mai multe ori greu de compensat, indiferent de valoarea asigurării.

În plus, incendiile şi exploziile au un mare impact in mediu. Emisia de substanţe solide, lichide şi gazoase poluează atât solul şi aerul, cât şi apa. De exemplu, un incendiu declanşat într-o clădire eliberează peste 17000 de substanţe care pot cauza poluarea mediului şi care sunt daunătoare oamenilor.

Din toate aceste motive, protecţia la incendiu nu trebuie considerată ca fiind o obligaţie impovaratoare prevăzută de lege, ci o investiţie în viitor.

Servicii de consultanţă pentru PSI şi Situaţii de Urgenţă:

Challenge Consult vă oferă servicii în domeniul PSI şi al Situaţiilor de Urgenţă în conformitate cu  prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat cu O.M.A.I. nr.786/2005

 • Stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
 • Elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate (decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele asemenea) prin care se stabilesc responsabilităţile pe linia apărării împotriva incendiilor;
 • Elaborarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor la operatori
 • Planul de intervenţie
 • Planurile de evacuare a persoanelor şi bunurilor
 • Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
 • Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă
 • Instructajul general, la locul de muncă şi periodic al angajaţilor
 • Analiza periodică a capacităţilor legate de prevenirea şi stingerea incendiilor
 • Analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea
 • Realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă cu prilejul controalelor

Incendiile şi exploziile pot cauza pierderea unor vieţi şi a unor bunuri, în sectorul industriei şi al comerţului, la acestea se adaugă şi întreruperea procesului de producţie sau a prestării de servicii.

Chiar dacă pagubele sunt compensate de către asigurări, absenţa de pe piaţă – uneori pentru mai multe luni – conduce la pierderi de clienţi şi contracte de cele mai multe ori greu de compensat, indiferent de valoarea asigurarii.

În plus, incendiile şi exploziile au un mare impact în mediu. Emisia de substanţe solide, lichide şi gazoase poluează atât solul şi aerul, cât şi apa. De exemplu, un incendiu declanşat într-o clădire elibereazaă peste 17000 de substanţe care pot cauza poluarea mediului şi care sunt dăunatoare oamenilor.

Din toate aceste motive, protecţia la incendiu nu trebuie considerată ca fiind o obligaţie împovărătoare prevăzută de lege, ci o investiţie in viitor.

Situaţia de urgenţă – eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care, prin amploare şi intensitate, ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

În domeniul producţiei, serviciilor şi comerţului – acolo unde lucrează sau se adună mulţi oameni – este foarte important să fie prevenite pericolele şi să poată fi luate măsurile necesare în caz de urgenţă.