Servicii de Securitate şi Sănătate în Muncă (SSM) Protectia Muncii

Sănătatea și securitatea în muncă, cunoscută până nu demult ca şi “protecţia muncii”, constituie în prezent una dintre cele mai importante şi avansate componente ale politicii sociale a Uniunii Europene. Iniţiativele Uniunii în acest domeniu au ca bază legală articolul 137 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

Protecţia socială include şi protecţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cheltuielile aferente accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale sunt foarte mari.

Prin lege angajatorii au obligaţia de a organiza activitatea de securitate şi sănătate în muncă în scopul prevenirii evenimentelor în timpul programului de muncă de la fiecare loc de muncă şi asigurării protecţiei sănătăţii angajaţilor contra îmbolnăvirilor profesionale.

Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă reprezintă o preocupare comună, dictată de considerente atât umanitare, cât şi economice.
Crearea de locuri de muncă, mai multe şi mai bune, constituie unul din obiectivele principale ale politicii sociale ale Uniunii Europene.

Un loc de muncă sigur şi sănătos reprezintă un element esenţial pentru a asigura calitatea în muncă.

Servicii de consultanţă

Challenge Consult vă oferă servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu  prevederile Legii 319/2006 şi a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia (HG.1425/2006, modificată şi completată cu HG. 955/2010)

Protecţia muncii  – Evaluarea riscurilor

Protecţia muncii  – Servicii de securitate şi sănătate în muncă

Servicii de evaluare a riscurilor

Prin evaluarea riscurilor se identifică eventualele vulnerabilităţi de siguranţă şi securitate în muncă (protecţia muncii), cu scopul de a elabora planuri de prevenire a unor posibile evenimente dăunătoare.

Evaluarea riscurilor presupune atât determinarea probabilităţii ca evenimentul dăunător să se producă, cât şi stabilirea impactului evenimentului asupra companiei, angajaţilor şi/sau profitului companiei.

Pentru identificarea riscurilor la locul de muncă nu există formule care se aplică. Unele riscuri fac parte din realitatea zilnică, în timp ce altele devin o problemă numai în condiţii speciale.

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională constituie etapa iniţială a politicii de securitate şi sănătate în muncă.

 • Identificarea pericolelor
 • Identificarea angajaţilor care sunt expuşi riscurilor profesionale
 • Evaluarea riscurilor
 • Clasificarea riscurilor
 • Elaborarea măsurilor de prevenire şi/sau eliminare a riscurilor profesionale
 • Implementarea măsurilor stabilite
 • Analiza rezultatelor măsurilor stabilite şi, daca este cazul, stabilirea unor măsuri suplimentare

Servicii de securitate şi sănătate în muncă

Ne propunem colaborarea cu dumneavoastră pentru stabilirea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a programului “protectia muncii”, de securitate şi sănătate în muncă prin:

 • Elaborarea planului de prevenire şi protecţie
 • Elaborarea instrucţiunile proprii generale şi specifice
 • Elaborarea deciziilor specifice, a tematicilor şi a testărilor
 • Elaborarea unui plan de acţiune în caz de pericol
 • Semnalizarea zonelor care prezintă riscuri de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă
 • Instruirea generală, la locul de muncă şi periodică a angajaţilor
 • Stabilirea echipamentului de protecţie necesar
 • Cercetarea evenimentelor (accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale)
 • Evidenţe, rapoarte
 • Consultanţă şi reprezentare în relaţia cu Inspectoratul Teritorial de Muncă
 • Servicii de coordonator de securitate şi sănătate (coordonator de şantier) pentru şantierele temporare sau mobile
 • Întocmirea planului de securitate şi sănătate în muncă pentru toate etapele de elaborare a proiectului şi de realizare a lucrării
 • Întocmirea planurilor proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru antreprenori sau subantreprenori
 • Întocmirea registrului de coordonare şi dosarul de intervenţii ulterioare

Societatea noastră dezvoltă parteneriat cu persoane juridice abilitate în domeniile: măsurători de verificare a rezistenţei şi dispersiei la împământare (buletine PRAM) şi medicina muncii.

Având în vedere aceste colaborări, putem facilita beneficiarilor noştri încheierea de contracte avantajoase pentru aceste domenii.